Head Rod Captain info
Här finns information från vår HRC med instruktioner, nyttiga tips, råd vid gruppkörning mm.

Instruktion för Road Captains

Körning i grupp

Tecken vid gruppkörning

Tecken vid körningar

De flesta tecken visas normalt med ljus eller ljudsignaler vilket inte alltid kan uppfattas bland våra fladdrande ljus och raka rör.

Alla tecken bör repeteras bakåt eller framåt beroende på varifrån i ledet de kommer. Använd backspegeln flitigt.

Detta tecken måste du kunna:

Uppmärksamhet: Vänster arm rakt upp.

Följande tecken är bra att kunna:

Vänster sväng:
Vänster arm rakt upp och peka sedan till vänster tillsammans med blinkers.

Höger sväng:
Höj vänster arm över huvudet och peka åt höger tillsammans med blinkers.

Fartminskning:
För vänster arm rakt ut och med upprepade gånger för handflatan neråt vägen.

Stopp:
För vänster arm rakt upp och vinkla den i 90 grader med handflatan framåt.

Fara på vägbanan:
Peka med fot eller arm mot faran.