Head Rod Captain info
Här finns information från vår HRC med instruktioner, nyttiga tips, råd vid gruppkörning mm.

Instruktion för Road Captains

Körning i grupp

Tecken vid gruppkörning

Instruktion för Road Captains i Match City Riders

# RC infinner sig på samlingsplatsen ca 15 minuter före avfärd för att ta emot de åkande.

# RC utser Safety som tar kön, Safetys uppgift är att tillse att ingen kommer efter och att vid behov bistå deltagare som fått problem under färden, både RC och Safety använder reflexväst.

# RC informerar eventuellt nya medlemmar och gäster om körregler och tecken som används under färd samt delar ut folder som innehåller dessa instruktioner. Ovan eller dokumenterat långsam förare placeras strax framför Safety.

# RC informerar om färdväg och pauser. Detta repeteras lämpligen för varje delsträcka vid paus. Paus tas, beroende på förhållanden, efter ca 5-6 mil eller ca en gång per timme. Toalett bör finnas att tillgå vid något eller några stopp under färden.

# Så kallad fri körning tillämpas ej. Deltagarna skall anmodas före avfärd att anmäla till RC om någon tänker avvika från den planerade rutten och placeras då strax framför Safety.

# RC kontrollerar öppettider på de tilltänkta matställena och eventuella andra besöksmål samt förhandsbeställer vid behov.

# Vid regn eller annan oförutsedd händelse då RC bedömer att turen ställs in skall detta meddelas på gästboken senast klockan 7.00 samma dag som turen skulle ha körts. RC infinner sig själv ca 15 minuter före och kvarstannar minst fem minuter efter utsatt tid på samlingsplatsen.

# Om utsedd RC själv inte kan delta i åkturen skall denne ordna ersättare bland någon av övriga RC genom att personligen kontakta ersättaren.