Head Rod Captain info
Här finns information från vår HRC med instruktioner, nyttiga tips, råd vid gruppkörning mm.

Instruktion för Road Captains

Körning i grupp

Tecken vid gruppkörning

Körning i grupp

På våra turer vill Road Captain att vi, i den mån det går, kör i sicksackformation. För att våra körningar ska fungera som bäst kommer här några bra punkter att hålla sig till:

• Var tydlig i din positionering så den som åker bakom dig förstår om du har innerspår eller ytterspår. Road Captain håller alltid ytterspår och därefter kör man varannan inner- och varannan ytterspår. Byter spår gör man vid hinder eller om kompisen framför byter. Kom ihåg att använda blinkers vid spårbyte! Håll alltid ett bra avstånd till den framför dig så du hinner att stanna i tid om det blir stopp.

• Håll alltid ett öga i backspegeln. Kommer den som kör bakom dig på efterkälken eller försvinner helt, sakta in din fart så att du har kontakt med honom/henne. Måste du stanna så gör det på ett lämpligt ställe, helst där sikten inte är skymd. Stannar en, stannar alla!

• Omkörning gör vi endast om man behöver kommunicera med någon. Vill man byta position gör man det vid nästa stopp.

• Vid svängar till annan väg eller stopp är det viktigt att ge tecken i god tid och att kolla så kompisen bakom uppfattat att vi ska svänga.

• Smalnar vägen av, blir krokig eller saknar markerad mittlinje upphör sicksackformationen och man har hela sin väghalva att disponera. Avståndet till kompisen framför ska vara tillräckligt långt så du inte hinner ikapp t ex i en kurva.

• I stadskörning är det viktigt att hålla ihop leden och köra tätt samman men med full uppsikt både framåt och bakåt. Kommer inte alla över vid rödljus saktar ”förtruppen” av eller stannar vid vägkanten så att ”eftertruppen” får ögonkontakt igen.

• Om positionsförändringar uppstår under färd:

Lucka uppstår i vänster spår:
Alla hojar i vänster spår blinkar för omkörning och förflyttar sig hela vägen, ett snäpp framåt i ledet. På detta sätt blir det en laglig omkörning på vänster sida.

Lucka uppstår i höger spår:
Den hoj som ligger närmast luckan i vänster spår, blinkar och faller in i luckan åt höger.
Alla hojar i vänster spår blinkar för omkörning och förflyttar sig hela vägen, ett snäpp framåt i ledet. På detta sätt blir det en laglig omkörning på vänster sida.